Projekční činnost

Před započetím jakékoli stavby posoudíme, zda je pro danou stavební činnost potřeba zpracovat projetovou dokumentaci, a v jakém rozsahu. Pro stavbu rodinných domů vypracujeme projektovou dokumentaci, jejíž cena se následně odečte z ceny domu.

 

Výstavba rodinných domů

Výstavba rodinných domů patří mezi naše hlavní aktivity. Postavíme Vám klasický zděný rodinný dům nebo dřevostavbu. Výstavba probíhá na základě projektové dokumentace, která je zpracována dle Vašich požadavků. Samotná výstavba domů probíhá z osvědčených materiálů a s využitím našich dlouholetých zkušeností.

Rekonstrukce rodinných domů a bytů

Rekonstrukce domů a bytů probíhá na základě konzultace s našimi zákazníky, během níž vyslechneme veškerá jejich přání a požadavky.

 

Inženýrská činnost – administrativní práce

Vyřídíme pro Vás veškerá vyjádření a stanoviska potřebná k podání žádosti o územní souhlas a ohlášení stavby. Naše činnost v tomto směru končí kolaudací stavby.