1. Pozemek

Musíte být a nebo se stát vlastníky pozemku, na kterém chcete stavět.

  1. Projekt

Rodinný dům je navržen dle vašich představ. Buď již máte svoji vlastní představu o rodinném domu a podle této představy dům nakreslíme, nebo si můžete dům vybrat z již realizovaných projektů.

  1. Jednání s úřady – inženýrská činnost

Pokud si budete přát můžeme na základě plné moci za Vás vyřídit všechna jednání na úřadech a u správců jednotlivých sítí, kteří  vydávají stanoviska a vyjádření potřebná k povolení stavby domu. Jednání dovedeme až do sdárného konce, tedy k získání povolení ke stavbě.

  1. Cena domu

Poté, co je vypracován projekt domu je možno přistoupit k vypracování položkového rozpočtu a stanovení ceny rodinného domu. Zde musíme říci, že nelze stanovovat cenu domu bez projektové dokumentrace a bez upřesnění ceny zařizovacích předmětů, obkladů, dlažeb atd., v tom případě by se jednalo jen o velmi hrubý odhad ceny, který se může velmi lišit od ceny, která vzejde z jednání s klientem.

  1. Smlouva o dílo

Pokud se dohodneme na konečné ceně domu je možno sepsat smlouvu o dílo, jejíž součástí je položkový rozpočet stavby a zadávací listina, kde jsou specifikovány jednotlivé části stavby, tak jak se na nich domluvíme.

  1. Realizace stavby

Po podepsání smlouvy o dílo  následuje realizace stavby dle dohodnutých podmínek a za ujednanou cenu. Realizace stavby končí předáním stavby a úspěšnou kolaudací stavby.